به نقل از آکا: یکی از مهمترین وسایل بهداشت نوزاد حوله ی اوست. حوله نوزاد علاوه بر زیبایی باید جنس بسیار لطیفی داشته باشد که پوشت نازک و حساس نوزاد آسیبی نبیند. در این مطلب تصاویری از انواع حوله های نوزادی را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع مدل های جدید این حوله ها را مشاهده کنید.

حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله نوزاد

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

انواع حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله حمام کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله نوزاد

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله حمام کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله نوزاد

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

انواع حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

مدل های حوله نوزاد

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله نوزاد

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله حمام کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله حمام کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

انواع حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

انواع حوله کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله حمام کودک

حوله کودک,حوله کودکان,حوله کودک

حوله حمام کودک

گردآوری: بخش کودکیاری آکا